Sadržaj

Pravila, a ne vladari. Zakoni tržištem, a ne glasanjem. Oružje je za odbranu, a ne za nametanje zakona. Društvo, ma kako ga definisali, građani, Srbi, drugovi, kmetovi, ne može da ima interes, svaki pojedinac za sebe ima sopstveni interes. Ekonomijom društva je nemoguće upravljati, jer ne postoji grupni interes. Individua i porodice su biološke realnosti, zajednička kultura je, često, koristan društveni konstrukt, narod nije biološka realnost, a kao konstrukt, uglavnom služi vladarima.


NAPOMENA:
Ako vam je bolje da slušate umesto da čitate priloge, na kraju skoro svakog nalazi se Audio Link na epizodu emisije „Zair“, gde Zoran Modli savršeno interpretira svaki prilog.

O ČEMU GOVORIM?
Postoje 2 vrste hrabrosti:

Ona očigledna kada vam silnik otme kuću ili imanje, odvede ili ubije vaše najdraže i tada mu uzvratite. Ni to ne rade svi, mnogi pobegnu i čekaju druge da ih oslobode, za to je potrebna hrabrost, nema sumnje u to.

Ali postoji jedna druga hrabrost, koja je mnogo važnija od ove očigledne. Važnija je zato što u redosledu stvari, mora prva da se ispolji. A ta je da je kažete kako stvari zaista stoje, da kažete istinu. Kada istina vlada svetom, onda se manveraski prostor silnicima smanjuje, ponekad potpuno nestaje. Ako ima dovoljno vas hrabrih da kaže da je bog ljudska izmišljotina zbog vlasti, da su Hrišćanstvo i Islam religije nasilja i rata, da je država nemoralno započinjanje nasilja, čak iako je demokratska, da je porez krađa, da je državna škola leglo propagande, da su mainstream mediji intelektualna prostitucija, da je nacionalizam uvod u genocid, da su SAD i EU zle imperije, da su Rusija i Islamski Halifat nasilnici u porastu, da je NATO zločinačka organizacija, da slobodni ili liberalni kapitalizam nigde ne postoji, već samo nasilna simbioza između političara i njihovih pajtaša, da je socijalizam maskirana otimačina nasilne preraspodele, dakle ako bi dovoljno vas to reklo svojim prijateljima, roditeljima, deci, rođacima i kolegama, umesto da se snebiva iz straha da to ne povredi njihove osećaje, tada bismo živeli u slobodnom društvu, gde bi nasilnici bili retki i lako bismo ih prepoznali i marginalizovali. Kada u jednom društvu ima dovoljno onih koji imaju hrabrost na rečima, tada se ne dogode oni užasi koji zahtevaju hrabrost u akciji.