Foxconn, gušenje nemira

Neko traži svoja prava, a neko se tome i protivi