Galerija

Predrag i Nenad

Mrak, totalni mrak. Nenad je ove godine zaista poželeo da posebno obraduje svoju verenicu. Za to mu je bio potreban specijalni rođendanski poklon. Odlučio je. Otići će u međugalaktički prazni prostor, dovoljno daleko od bilo koje galaksije i sa sobom će poneti dovoljno zvezda. Zvezde će iskoristiti kao tačkice da ispiše slova: „Volim te, Sanja“. Nenad je imao brata Predraga i verenicu Sanju. Svo troje su bili bestelesne inteligencije sa dovoljno znanja da koriste tamnu energiju za svakodnevne potrebe. Jedna od upotreba je bilo pomeranje i manipulacija zvezda. Predrag i Nenad daleko su stigli u svom razvoju. Sve je izgledalo kao da su spremni za sledeći korak u evoluciji. Ali Predrag je bio ljubomoran na Nenadovu srećnu ljubav, on je želeo Sanju. Odlučio je da odustane od znanja korišćenja tamne energije. Vratio se na stepen kada su svi koristili samo svetlu energiju i ubedio je sve ostale u zajednici bestelesnih da ko koristi tamnu energiju je loš. Svi su zamrzeli Nenada i Sanju i prešli na korišćenje svetle energije. Nenad i Sanja nisu imali izbora, da bi preživeli u novoj zajednici i oni su morali da odustanu od tamne energije.

Nacionalizam je dečja bolest čovečanstva kako nas uči Albert Ajnštajn. Da li vam je bitno kojoj naciji pripada svaka od ovih divnih devojaka?

Nacionalizam je dečja bolest čovečanstva kako nas uči Albert Ajnštajn. Da li vam je bitno kojoj naciji pripada svaka od ovih divnih devojaka?

No, Sanja je i dalje volela Nenada. Nenad, da bi nadoknadio Sanji izgubljenu moć tamne energije, odlučio je da pokloni Sanji novu veliku stvar. Za sledeći rođendan pokloniće joj jedan celi Sunčev sistem. Ali, Predrag je bio ljubomoran na Nenadovu srećnu ljubav, on je želeo Sanju. Odlučio je da odustane od bestelesnog postojanja i postao materijalno ljudsko telo i ubedio ostale u zajednici bestelesnih da je bolje imati telo nego postojati u energetskom obliku. Svi su zamrzeli Nenada i Sanju i postali materijalni. Nenad i Sanja nisu imali izbora, da bi preživeli, postali su materijalni i oni.

No, Sanja je i dalje volela Nenada. Nenad, da bi nadoknadio Sanji izgubljenu moć postojanja u energetskom obliku, odlučio je da pokloni Sanji novu veliku stvar. Za sledeći rođendan pokloniće joj jedan grad na planeti na kojoj su živeli. Ali, Predrag je bio ljubomoran na Nenadovu srećnu ljubav, on je želeo Sanju. Uspeo je da zavadi pripadnike jedne jedine ljudske zajednice i stvorio veliki broj nacija u sukobu. Svi drugi materijalni ljudi su zamrzeli Nenada i Sanju i podelili se na nacije. Nenad i Sanja nisu imali izbora, i oni su morali da izaberu neku naciju kojoj će pripadati.

No, Sanja je i dalje volela Nenada. Nenad, da bi nadoknadio Sanji izgubljenu slogu usled deljenja na nacije, odlučio je da pokloni Sanji novu veliku stvar. Za sledeći rođendan pokloniće joj krunu kraljevstva nacije kojoj su pripadali. Ali, Predrag je bio ljubomoran na Nenadovu srećnu ljubav, on je želeo Sanju. Uspeo je da ubedi pripadnike svoje nacije da se poštenje ne isplati i da je bolje biti razbojnik. Svi drugi ljudi iz Nenadove nacije zamrzeli su Nenada i Sanju i postali razbojnici. Nenad i Sanja nisu imali izbora, i oni su postali razbojnici da bi preživeli.

Ipak, nisu preživeli. Neki razbojnici iz Nenadove nacije ubili su i Nenada i Sanju. Predrag je, igrom slučaja preživeo. I dalje je želeo Sanju, samo je više nije bilo. Prekasno je shvatio da je pogrešio. Beleške o njemu govore da je pokušavao da ubedi razbojnike da ponovo postanu pošteni ljudi, nadajući se da će u sledećem koraku ujediniti nacije u jednu složnu ljudsku zajednicu, da će onda uspeti da se oslobode tela i da zatim ponovo zagospodare znanjem korišćenja tamne energije, koja je omogućavala vraćanje u život mrtvog tela Sanje, ali nije išlo. Već na prvom koraku sve je propalo. Razbojnici nikako nisu hteli da postanu pošteni ljudi jedne nacije. Tek mnogo, mnogo vekova kasnije pojavio se neki Petar koji je našao načina da pokaže da je bolje biti pošten nego razbojnik. Ni Predraga odavno više nije bilo, a beleške dalje prenose da je Predrag stalno pričao o tome kako je jednom u međugalaktičkom mraku video natpis sačinjen od zvezda: „Volim te, Sanja“. Svi su mislili da je Predrag poludeo, a samo je on znao da je to jednom i on sam mogao, samo da je imao neku svoju Sanju.

„Rani majka dva nejaka sina
u zlo doba u gladne godine
na preslicu i desnicu ruku.
Lepa im je imena nedela.
Jednom Predrag, a drugom Nenade.“

Ako želite da odslušate, prilog počinje na 24 min 30 sek

Ja pišem vama, a vi meni recite šta mislite. Voleo bih da saznam o…

2 comments on “Predrag i Nenad

  1. Povratni ping: Teorija o pertlama | Markus Maki

  2. Povratni ping: Свемир ни из чега | Markus Maki

Zatvoreno za komentare.