Galerija

Zašto anarhija?

Zamislite da je Isak Njutn morao da misli koje su moguće upotrebe njegove fizike. Jedna je, recimo, bila slanje rakete na Mesec, ali druga je bila i proučavanje balistike topovskih projektila. Zamislite Darvina da je morao da pomisli da će njegova teorija dovesti do krupnih promena u razvoju antibiotika ili da će tamo neki ludi Nacisti sterilizovati retardirane ljude da bi „zaštitili“ arijevsku rasu. Ili zamislite Pitagoru da je morao da pretpostavi da će se njegova teorema o trouglovima upotrebiti u svim mogućim vojnim aplikacijama. Ljudi razuma uvek će se složiti da je van pameti kontrolisati nauku i zauzdavati istinu, jer niko ne može ni sa najmanjom preciznošću da predvidi upotrebe bilo kog otkrića. Ima i tu nevernih Toma ili arogatnih „kontrolora ljudske sudbine“ koji se zanose idejom da je tako nešto moguće, ali to se uvek, uvek, uvek pokazalo kao igranje boga. Niko to jednostavno ne može da predvidi.

Eureka: otkrili amo anarhiju, ali šta će ona doneti to niko ne zna

Eureka: otkrili amo anarhiju, ali šta će ona doneti to niko ne zna

Stvari stoje mnogo, mnogo, mnogo gore u društvenim naukama, naročito u istoriji, ekonomiji i filozofiji, dakle politici i etici. Taj večiti pragmatizam i utilitarizam potpuno nas uništiše. Pošteni fizičar kad baci kamenčiće i osmotri rezultate, nađe formulu zavisnosti između mase, visine i gustine vazduha i to je to. Tako bi i pošteni filozof morao jednostavno da zapazi da je država nasilje, da je porez krađa, da je demokratija tiranija većine, da je državna škola instrument dresure, da je regulisanje ekonomije igranje boga i to je to. Pošteni filozof isto tako mora da dođe do zaključka da boga nema, da je komunizam religija, da su pozitivna ljudska prava iluzija. Naravno da svako od ovih saznanja ima ogroman skup posledica, od banalnih pa sve do epohalnih. I da i pored onih što možemo da predvidimo i nabrojimo, ima mnogo, mnogo, mnogo više onih što ne možemo ni da predvidimo ni da zamislimo. Ja, kao i niko drugi ne može ni da pretpostavi šta bi bilo kada bi 90% sveta bilo ateisti, ili kada bi svi prihvatili slobodnu ekonomiju tržišta. Možda bismo za 100 godina otkrili tajne tamne energije i ovladali nepresušnom energijom i prodavali zvezde kao Lego kockice danas, ili bi možda stvorili najgori mogući biološki virus koji bi uništio svo čovečanstvo za 10 minuta.

Anarhija je sledeći korak u našem saznanju jer jednostavno i na trivijalan način rešava očigledne i enormne etičke probleme „legitimnog monopola sile države“, ali to niti znači da je to krajnje rešenje niti možemo uopšte i da pretpostavimo kako će je ljudi upotrebiti. Ne znamo ko će i kako praviti puteve, niti da li će ih uopšte praviti, kako će izgledati nova škola, kako poslovni odnosi, kako pravila zapošljavanja itd…. Anarhija je jednostavno rušilačka sila, koja mora sve prethodne iluzije da sruši. Ali ne stvarajući haos, što joj vulgarna propaganda pripisuje, nego da sruši sva prethodna neznanja, kao što je Njutnov zakon o gravitaciji potpuno srušio iluzije da je bog taj koji drži planete na okupu.

Drugim rečima, ko god se intelektualno suprotstavi anarhiji postavljajući praktična pitanja kako bi se u anarhiji radilo ovo ili ono pa da na osnovu toga odluči da li da je prihvati ili ne, utilitaristička je luda, jer nema odgovora na to pitanje. Jednom kada se nivo slobode organizovanja i akcije promeni drastično, a to je anarhija, nemoguće je čak i zamisliti društvo zasnovano na takvom sistemu. Anarhija je sledeći korak u našem etičkom saznanju i boriti se protiv nje bilo bi kao boriti se protiv Njutnovih zakona.

Ako želite da odslušate, prilog počinje na 48 min 35 sek

Advertisements
od Markus Maki Objavljeno u nauka