Galerija

Ateisti, vrlo zabrinjavajući podaci

Ovo će biti priča u nekoliko nastavaka, jer ima više aspekata i ne mogu sve u jednom prilogu da objavim, a ne želim ništa da propustim. Odnosno, mogu i da napišem poduži tekst, ali postoji rizik da tako neće doći do svih onih do kojih mi je stalo da dođe. Na žalost, ljudi nemaju vremena da se bave esencijalnim stvarima i da sednu i da pročitaju neki duži tekst, čak iako se tiče njihove glave i sudbine, ali tako je to. Zato, ja kao pobornik slobodnog tržišta, moram da se prilagodim tržištu, a ne ono meni, pa ću da pišem kraće i u nastavcima.

Elem, svaki racionalni čovek, mora da se rukovodi empirijskim podacima i rezonovanjem iz osnovnih principa. Kada naleti na neke nove podatke, ma koliko mu neprijatni bili, to jednostavno ne može da ignoriše i da nastavi kao da se ništa nije desilo. A desilo se. Naime, jedno od američkih udruženja ateista, pod nazivom Freedom From Religion Foundation (Fondacija za Slobodu od Religije) ima oko 23 hiljada članova. Fondacija je poslala anketu svojim članovima i njih 8 hiljada je ispunilo. Sada su rezultati te ankete javno objavljeni.

Evo najbitnijih podataka:

– 92% ispitanika su ateisti ili agnostici, ostalih 8% se upisuju pod razno, što verovatno spada u ima_neštoiste ili deiste ili tako neke druge koji se ne identifikuju sa tradicionalnim monoteističkim dominantnim religijama
– Radi se uglavnom o odraslim ljudima: 60% u braku, 6% udovaca, 14% razvedenih, 8% živi s partnerom bez papira, samo 12% su singl.
– Radi se veoma obrazovanim ljudima, dakle 76% njih ima fakultet ili više, dok 15% njih je započelo fakultet ali ga nije završilo, dakle 91% njih je barem neko vreme provelo u visokom školstvu.
– Radi se o redovnim glasačima na izborima, njih 96% je upisano u glasačke spiskove, što je oko 20% više nego prosek u SAD.
– Politički se radi o raznim oblicima levičara: simpatizeri ideja demokratske stranke + progresisti + marksisti zajedno su 71%, dok se deklariše nezavisno od bilo koje etablirane formacije njih 21%. Republikanaca je svega 1%, dok je libertarijanaca svega 4%.
– U dobrovoljnom radu, odnosno voluntarizmu bilo kog tipa učestvuje 33%.

Osim ovih, naćićete mnoge druge podatke o tome da li je religija bila u domu gde su rasli, koje vrste, šta ih je navelo da izađu iz religije itd.

Anketa, kao i svaka druga nije savršena, ne radi se o idealnom statističkom uzorku, ali je ipak, veoma indikativna. Radi se o ljudima koji se ne zadovoljavaju da budu ateisti kod kuće, da samo razgovaraju sa svojim prijateljima i kolegama, već se udružuju u fondaciju koja se bori za smanjivanje religije među ljudima. Dakle ovi podaci nam govore mnogo više od toga da su ispitanici ateisti, anketa nam ukazuje šta su još osim toga. Radi se o ljudima sa veoma visokim obrazovanjem koji veoma očigledno imaju levo političko opredeljenje. Republikanaca, dakle onih koji se, barem načelno bore za smanjivanje uloge države ima samo 1%. Libertarijanaca, koji se i načelno i realno bore za smanjivanje države ima samo 4%. To su veoma bitni podaci koje ću analizirati u sledećem nastavku.

A evo i cele ankete u PDF fajlu na engleskom.

Advertisements

One comment on “Ateisti, vrlo zabrinjavajući podaci

  1. Povratni ping: Ateisti, visoko obrazovani levičari | Markus Maki

Zatvoreno za komentare.