Galerija

Ateisti, visoko obrazovani levičari

U svojim debatama sa raznim državoljupcima, poslednjih godina, već sam zapazio određenu pravilnost oko profila mojih suparnika. I veoma često tvrđi držvavoljupci su upravo bili ateisti, statistički gledano. Zato me ne čude podaci ankete o kojoj sam pisao u prethodnom prilogu. Podaci, prilično nedvosmisleno pokazuju da su ateisti većinom izrazito visoko obrazovani, veoma redovni glasači i velikom većinom levičari, koji se dele na progresiste, marksiste, demokrate, nezavisne ili zelene i da klasičnih liberala ima svega 4-5%. Dakle radi se o impozantnom stepenu državoljupstva.

Po strogoj definiciji, ateizam nije ništa drugo nego odbacivanje trenutnih definicija boga raznih religioznih predlagača. Zbog toga, ne mogu, naučno, da definišem da iz ateizma proizilazi državoljupstvo, ali mora se primetiti visok nivo korelacije. 71% levičara ateista ne znači da su svi ateisti levičari, ja sam ateista i svakako nisam levičar, kao i mnogi od vas koji ovo čitaju, ali najveći broj nas, vas jeste. Kada se eksperimentom nešto utvrdi, potrebno je naći neko objašnjenje. Kada bacate kamenčiće u Evropi ili na Severnom polu ili na Mesecu i oni uvek padaju na dole, morate da se upitate zašto je tako. Mada ne padaju svi predmeti na dole. Ako bacate pera po vetrovitom danu, moguće je da ne padaju na dole, već i da lete ka gore, dakle ni kod fizičkih zakona nemamo baš 100% isto ponašanje. I onda stvorimo hipoteze zašto predmeti uglavnom idu dole, a poneki gore. I onda testiramo razne hipoteze, dok ne dođemo do one prave i od ponuđenih hipoteza prežive teorije o gravitaciji, trenju i ponašanju gasova.

Ateista pun sebe vidi tuđu iracionalnost, ali ne svoju. Nisi, svi, ali veliki broj njih jeste.

Ateista pun sebe vidi tuđu iracionalnost, ali ne svoju. Nisi, svi, ali veliki broj njih jeste.

Koja bi hipoteza mogla da važi za ateizam? Recimo da ateizam nije samo odbacivanje nekih definicija boga, već je u isto vreme i politički pokret zamene religioznog autoriteta boga, ovozemaljskim autoritetom državom. To se ne bi desilo prvi put u istoriji. Kada je Martin Luter šizmom izašao iz papskog hrišćanstva, on nije prigrlio razum i dokaze, već je i dalje priznavao boga, ali sa novom definicijom. Da li su današnji ateisti samo šizmom izašli iz hrišćanstva bilo kog tipa i stvorili svog novog boga? Država umesto boga, skupštinske zgrade umesto crkava, sudovi i policija umesto inkvizitora, školski učitelji umesto sveštenika, državni intelektualci i politički analitičari umesto teologa, mnogi naučnici finansirani državom objavljuju ono što se od njih traži, a ne ono što je istinito. Ateisti državoljupci bi rekli da postoji velika razlika, da bog ne postoji, ali da zato država postoji. A pitam se gde to postoji država? Bog (hrišćanski definisan) svakako ne postoji, ali postoji verovanje u njega. Analogno tome, država svakako ne postoji, ali postoji verovanje u dobrotu monopola sile. Ako je tako, onda bi trebalo postaviti novu šizmu gde bi se odvojili ateisti državoljupci od ateista koji do kraja primenjuju naučni metod. Većina ateista, uključujući i mene, nadmeno se obraća, s pravom, religioznim ljudima ukazujući na to da su i hrišćani i muslimani ateisti u odnosu na sve ostale bogove izuzev Jahvea i Alaha, samo ne uspevaju da shvate da i ova poslednja 2 nisu suštinski različita od Zevsa ili hiljade drugih božanstava u penziji. Svi religiozni ljudi srušili su hiljade domina istorijskih mitova, ali ne uspevaju da sruše i poslednji, svoj. Ateisti državoljupci srušili su hiljade domina, uključujući i Jahvea i Alaha, ali obema rukama čvrsto drže uspravno dominu države za koju su vezani i intelektualno i emotivno, a naročito finansijski. Ateisti državoljupci su jednako religiozni kao i svi religiozni prethodnici, samo toga nisu svesni. Ipak, radi se o veoma modernoj i sofisticiranog religiji primerenoj današnjim vremenima. Ljudi su danas pametniji, pa i prevara nije tako providna kao pre. Hrišćani i Muslimani barem priznaju da su religiozni. E pa dragi atesti državoljupci, od danas ima ko i vama da trlja nos, sa pravom, o vašoj religioznosti. Samo, vi ste daleko gori od vaših prethodnika jer se hvalite da cenite nauku. Videćmo u sledećem nastavku da veoma selektivno birate šta vam odgovara iz nauke.

Advertisements
od Markus Maki Objavljeno u nauka

2 comments on “Ateisti, visoko obrazovani levičari

  1. Povratni ping: Ateisti, vrlo zabrinjavajući podaci | Markus Maki

  2. Povratni ping: Ateisti, radikalni egalitaristi | Markus Maki

Zatvoreno za komentare.