Galerija

Univerzalnost, deo 2

Državna pravda i njen besmisao mogu se videti iz sledećeg primera:

1. Ako osoba A pištoljem zapreti osobi B da mora da ubije osobu C i B zaista ubije C, državna pravda će optužiti B za ubistvo. Država zahteva da B prijavi policiji osobu A.

2. Ako je osoba A država, a osoba B nasilno mobilisani vojnik države 1, a C nasilno mobilisani vojnik države 2, kada B ubije C, država bi mogla da mu da i medalju. B nema čak ni kome da prijavi A za pretnju, jer upravo A je taj koji mu preti.

Naravoučenije: ono što razlikuje ubicu od heroja je kostim.

Kako bi trebalo:

Država ne postoji, nacija ne postoji, invazija nacije ne postoji. Odbrana nacije ne postoji. Postoje samo konkretni ljudi koji napadaju druge konkretne ljude i imovinu, a napadnuti ljudi imaju pravo da odluče, svako za sebe, da li da uzvraćaju silom ili ne i da li, pritom, da deluju samostalno ili organizovani u grupe koje su sami izabrali. Kada ovo razumete, na dobrom ste putu da shvatite i ostatak racionalne etike. No danas, nacija i država su definisane nešto kao sveti duh. Svi nekako misle da znaju šta je to, a u stvari je to samo prazna reč iza koje stoji pištolj.

Advertisements
od Markus Maki Objavljeno u nauka