Galerija

Ateisti, radikalni egalitaristi

Kad kažem ateisti, mislim na veliku većinu, dakle barem 71%, tako da ne moram svaki put da ponavljam da se ne radi o svima. U prethodnom nastavku, postavio sam hipotezu da ateizam nije samo odbijanje nekih religijskih definicija boga i svega što iz toga proizilazi, već bi mogao da se smatra, istovremeno i političkim pokretom za opravdanje druge religije: državoljupstvo.

Većina ateista visoko je obrazovana i veoma ponosna na nauku kao svoj osnovni metod analize i sinteze prirodnih i društvenih problema i izazova. Dakle, načelno je racionalna i ne prilagođava činjenice svojim interesima, već nalazi objašnjenja na osnovu posmatranih činjenica i eksperimenata. Ateisti nemaju problema da prihvate biološku evoluciju, teoriju velikog praska, hipotezu o pretvaranju nežive u živu materiju, hipotezu o velikom broju neljudskih inteligencija van Zemlje, to da je Zemlja lopta, da Zemlja nije centar sveta, da Svemir ima 100 miliona milijardi galaksija, svaka galaksija 100 miliona milijardi zvezda, da svest i inteligencija bez materije ne mogu da postoje, da nakon smrti, po raspoloživim dokazima, ne dešava se ništa osim crva, da je Svemir veoma star i da ima 14 milijardi godina itd… Šta većina ateista ne prihvata? Ne prihvata nove rezultate evolucione biologije da ljudi nisu jednaki i da evolucija i te kako i dalje stvara primetne razlike. Ateisti prihvataju samo neke razlike, da su neki niski, neki sa brzim, neki sa jakim mišićima, neki sa osetljivom kožom, neki sa jako dobrim vidom itd. Ono što ateisti ne prihvataju, to je drastična razlika u inteligenciji, polu i talentu. Dakle najviše im smeta da postoje, glupi, prosečni i pametni, odnosno prihvataju, ali to smatraju isključivo posledicom neravnomernog nivoa dostupnog obrazovanja. Da se razumemo, izraz glup, nemojte smatrati uvredljivim, to je samo karakteristika nekih ljudi, možda baš mene samog, možda da sam pametniji uspeo bih da shvatim pametne levičarske teorije.

Elem, veliki broj naučnih studija pokazuje već barem par decenija kako inteligencija zavisi velikim delom od nasleđa, barem 50%, a neki se usuđuju da kažu i 80%, a ostatak je posledica pozitivnog ili negativnog ambijenta, dakle obrazovanja, vaspitanja, količine nasilja itd. Bilo bi čudno da nije tako, jer je i pamet evolutivna karakteristika. Čovek koji je prirodnim okolnostima u toploj i hranom bogatoj Africi bio privilegovan, nije morao previše da se brine o životnim problemima, dovoljno mu je bilo da pobegne od svojih predatora, za hranu se uvek našlo. Dok su migranti koji su prešli u ledene predele, umirali kao rukom odneseni i silom prilika su preživljavali najpametniji, oni koji su uspevali da naprave najtoplije skrovište, odelo i alate.

Test inteligencije urađen je na milionima ljudi do sada u poslednjih 100 godina, dakle radi se o više nego reprezentativnom uzorku. Primera radi, u SAD, pokazao je da je najpametnija rasa ili grupa, ili kako vam politički korektno bilo, ona Jevreja Aškenaza sa prosečnim IQ od 115, slede dalekoistočni Azijati (poreklo Japan, Kina, Koreja) sa 105, zatim Belci sa 100, slede Hispano sa 92 i na kraju Crnci sa 85. Radi se o proseku cele grupe. Dakle može da postoji Crnac sa IQ 200, kao što može da postoji Aškenaz sa IQ 70, ali takvi spadaju u male manjine. Slično je u drugim delovima sveta. Matematička forma raspodele je Gausova kriva, dakle pola je bolja od proseka, a pola je gora. Osim toga, prosek muškaraca u svim grupama je od 3 do 5 tačaka IQ viši od žena i kriva je strmija kod žena nego kod muškaraca. Dakle, kod muškaraca postoji daleko veći broj i genijalaca i idiota nego kod žena. Kod žena je većina jedinki bliža proseku. I 50% do 80% svega toga je genima određeno. Obrazovanje često prikriva glupost, ali je nesumnjivo da postoje daleko pametniji majstor, zanatlija ili seljak nego doktor nauka, naročito ako je obrazovan kod levičara.

Skoro sve u našim životima proizilazi iz pameti, talenta i pola. Obrazovanje je dodatno pojačanje pametnima, mada može da nadoknadi pamet kod glupljih kod obavljanja prosečnih ili ispod-prosečnih zadataka. Odabir životnog partnera, škole, profesije, uspeh u karijeri, nasilnost u vaspitanju dece, sposobnost komunikacije, … u velikom su stepenu korelacije sa ova 3 parametra koji se ne mogu izbeći u analizi društvenog sistema koji treba da reguliše sve naše odnose. U to levičari ne veruju i videćemo koje su posledice toga u sledećem nastavku.

Advertisements
od Markus Maki Objavljeno u nauka

2 comments on “Ateisti, radikalni egalitaristi

  1. Povratni ping: Ateisti, visoko obrazovani levičari | Markus Maki

  2. Povratni ping: Ateisti, u nebitnom racionalni, u bitnom iracionalni | Markus Maki

Zatvoreno za komentare.