Galerija

Pokolj u Nici

Da li se radi o zaverama da neko namerno pumpa imigrante neprijateljske ideologije u odnosu na Evropljane ili se radi o kombinaciji korupcije, neodrživog finansijkog sistema i potrebe za novim robovima, šta god bio uzrok, nebitno je. Ono što je bitno je kako se mi postavljamo prema tom problemu.

Istorija nije napisana i šta god da su namere nasilnika, uvek postoji način da se odreaguje i da se promeni tok događaja. Čak i da umesto polupismenih, agresivnih mladih ljudi bez žena u Evropu dolaze japanski inženjeri u milionima, čak ni to se ne bi moglo prihvatiti. Ljudi nisu žuta i plava boja, pa da se verjačom pomešaju u zelenu i to je to. Za imigraciju su potrebna daleko duža vremena i odnos domaćih i stranih daleko blaži. A ponekad je daleko bolje da svaka boja ostane za sebe. Iluzija je da je zelena uvek bolja.

Kako džihadisti povećavaju broj i obim svojih napada, ono što će se desiti je da će se drastično povećati lokalni nacionalizam, gde god Islam udari. A on obično ide ka primitivnoj desnici. Trenutno se Evropa bori između dva zla, uveženog terorizma i lokalnog terorizma koji će vrlo brzo početi i te kako da pokazuje svoje zube.

Pisao sam više puta, zato neću ovog puta da dužim. Nisu nam potrebni novi evropski nacisti da uzvraćaju udarac. Problem je moguće rešiti, privatizacijom sve svojine i ukidanjem welfare state države. Sve što se dešava u ovom svetu, dešava se preko stimulansa. Kad prestanemo da dajemo pare nepozvanim gostima, sami će se odseliti, kao što je to učinilio 30% ljudi koje je otišlo u Ameriku. Jednostavno nisu se našli ili nisu uspeli i vratili su se kući.

Ako se to ne desi, onda ćemo imati rat, pravi, ne metaforični ultra desničara protiv svih Muslimana i džihadista i običnih. Francuzi, Nemci mogu izabrati mir, ako to žele, ali moraju da prestanu da lažu sebe da su svi ljudi isti, da vreme leči sve, da su sve religije iste, da je Islam religija mira. Svi napadi, sva ubistva do sada direktno proističu iz muslimanske doktrine koja je i agresivna religija i model totalitarnog društva u isto vreme. Islam se uvek širio silom, zbog čega bismo pomislili da neće ponovo pokušati u Evropi? Nema tolerancije prema nasilnicima.

france suicide