Galerija

Hrišćani, završićete u paklu

Možete biti pravoslavci, katolici, anglikanci, mormoni, protestanti. Šta god da ste, vaša crkva vas neće zaštititi, bog će vam svejedno direktno suditi. To vam govori jedan stari, provereni ateista, ali koji sluša šta vi govorite i samo vam vraćam vaše reči nazad. Ja sam vaše crno ogledalo.

Mene niste ubedili da postoji Jahve, ne verujem da je Isus Hrist njegov izaslanik ili njegov drugi oblik, nema dovoljno istorijskih dokaza da je Hrist čak i kao običan čovek postojao, ne izgleda mi verovatno da je nakon smrti vaskrsnuo. Ali, to je sve moj problem. Ako Jahve postoji, on postoji verovao ja ili ne i sudiće mi šta god ja mislio o njemu i kako se radi o predobrom i prepametnom biću, neće mi uzeti za zlo što nisam u njega verovao. Nije bog, tvorac Svemira, valjda iskompleksiran. Ako sam bio dobar otićiću u raj, u suprotnom u pakao. A ja se trudim da budem dobar, nezavisno od njegovog postojanja, nezavisno od nagrade ili kazne.

Nego, šta ćemo sa vama? Vi u njega verujete, vi morate da se držite 10 zapovesti. Vi morate da izbegnete svih 7 smrtnih grehova. I kako vam u tome uspeva? Isus Hrist kada se obraćao narodu, govorio je da ne postoji niko između njega, dakle boga i bilo kog čoveka. Da je on, bog, dao svima slobodnu volju i mogućnost izbora i da vam svako može reći šta god želi. Vlastelin, kralj, komšija, žena, pop, dete, mudrac, glupak, sudija, policajac, bilo ko, ali da poslednju odluku uvek vi donosite. A bog će suditi da li ste izabrali ka dobru ili ka zlu. Nema opravdanja nikada. Jeste li krali, jeste li varali u braku, jeste li bili gordi ili ste se prežderavali. Ako jeste, večna vatra. Čak iako je pop rekao da se može, čak iako je država pustila zakon da se može. I još vam je Isus rekao da će biti onih koji će se postaviti između vas i njega i da morate da odolite tom iskušenju, jer će on vama suditi, a ne popu ili političaru koji se se tu ugurali. Dakle, bili ste obavešteni na vreme. Ne možete ni na šta da se vadite. Hrist je bio veoma precizan, on je rekao pratite mene i samo mene, samo ja i vaša savest vas mogu odvesti u carstvo nebesko.

gods-justice

Pa kako vam je na putu ka nebu? Rekao bih vam da je mrka kapa. Da ja imam daleko veće šanse za rajem od vas. Jer vi svaki dan kršite prvu i drugu zapovest jer slušate državu, a ne boga. U stara vremena, kada nije bilo demokratije, bog je opraštao, jer sila boga ne moli, kralj vas je zarobio, a vi niste imali izbora, nego ste morali da slušate, jer je kralj ubijao za neposlušnost, a bog je znao da nema dobra ili zla kada nema slobodnog izbora. No, danas, vi kada glasate, vi ste se udružili sa đavolom, vi ste dobrovoljno pristali da budete deo sistema u kome prisilom većine, oni koji se ne slažu sa vašim odlukama moraju to da poštuju, samo zato što im vi i država tako namećete. Dakle, kada država šalje u rat, a vi glasali, vi ste odgovorni za smrt, dakle kršili ste 6. zapovest, ne ubij. Kada ste glasali da može porez, prekršili ste 8. zapovest, ne kradi. Da ste sedeli kod kuće i da niste glasali, bog bi vam skoro oprostio. Kažem skoro, jer Isus je uz to i rekao da ne prima lenjivce u raj, da morate svim silama da se borite da spasite ljude oko vas da ne sagreše. Dakle, morate političarima da ukažete da ne smeju da vladaju nad ljudima, da ne primenjuju silu, jer je bog rekao šta je dobro, a šta nije, a ne ljudski vladar da to propisuje. Jedini ljudski zakoni koji smeju da obavezuju ljude, to su privatni ugovori koje su ljudi dobrovoljno sami potpisali. Demokratski zakoni to svakako nisu, jer sa njima se manjina ne slaže, oni nisu dobrovoljno potpisani. Drugo je sad, političari u demokratiji ne ubijaju za mišljenje, tako da imate izbor, smete da im kažete šta mislite. Vaša je hrišćanska obaveza da ih vratite na put spasenja.

Veoma mali broj vas tako radi. Da, sedmog ste januara bacali slamu i orahe u ćoškove vaše kuće i pojeli ste prase i tu vam se završila vera. Vi ne verujete u Hrista. Ili ako verujete, onda bi trebalo jako da se uplašite za vašu budućnost, jer vaš je cilj carstvo nebesko, a ne ovozemaljsko, a šta činite da do toga dođe? Ništa. Strašni sud će se desiti veoma brzo, probudite se ima još vremena. Ništa ja nisam izmislio, samo sam primenio vaša učenja na vaše akcije i pokazao sam da ste grešnici. Ne znam, možda ja grešim, možda će bog biti blaži od mene u svom sudu. Čisto sumnjam, ali vi rizikujte ako mislite da ja preterujem.

od Markus Maki Objavljeno u nauka