Galerija

Ljudi, ne zaluđujte se ovim predsedničkim izborima

U prethodnim prilozima, dao sam opširne i detaljne razloge zašto je demokratija uopšte kao sistem i nemoralna i neefikasna, štaviše kontraproduktivna. No, čak i ako ne želite da se bavite analizom sistema, nego samo malo da ućarite pre nego što ostavite ovaj svet zauvek, ni to vam neće poći za rukom, barem ne sa ovakvim kandidatima.

Da biste to shvatili morate razumeti u kom svetu Srbija živi danas. Što se tiče unutrašnje situacije, ceo Balkan, dakle i Slovenija i Hrvatska i Bosna i Srbija su de fakto okupirane zemlje od strane Zapada. To se uvek desi kada neko igra suviše na jednu kartu. Hrvatska, Bosna i Slovenija su se prodale Zapadu u zamenu za odvajanje od Jugoslavije. Dil je bio čist: imaćete simbol svoje autonomije samo preko zastave u Ljubljani, Sarajevu i u Zagrebu, ali nećete imati praktičnu suverenost. Naravno da su političari koji su sklapali pakt sa đavolom mislili da su mudriji od njega, kao i svaka luda koja je to ikada uradila, ali obično pobedi đavo. S druge strane srpski političari su mislili da su dovoljno jaki da silom ostvare svoje ciljeve. Krajnji proizvod je da je srpska sila uništena, pa kao i svaki poraženi, pala je u milost pobednika, a to je NATO, a gospodar NATO-a je Zapad. Nikada se ne zavaravajte da će pobednik samo da smeni nekog Miloševića, pa da ode, pobednik pobeđuje da bi ostao i vladao. Dakle, na dva različita načina sve zemlje Balkana su potpale pod direktnu i jaku kontrolu Zapada. Sve bajke o evropskim vrednostima, pravima ljudi, volji naroda, vojnoj neutralnosti su samo prazne reči na medijima vazala. Okupacija je sofisticirana, nema nabijanja na kolac, pravna država zaista postoji, samo ti pravo kroje Brisel i Vašington.

Što se spoljne situacije tiče, dakle samog Zapada, nemojte misliti ni da ovde teku neki med i mleko. Da, ekonomija je još uvek daleko bogatija, ali to je samo privremena stvar i deli nas možda samo desetak godina ili najviše nekoliko decenija od propasti Zapada. Isti simptomi koji su viđeni u starom Rimskom Carstvu, vidljivi su i danas. Pune prodavnice, reke automobila, dobre plate, sve to je virtuelno. Sve to ide preko ogromnog javnog zaduživanja i otimačine, što od lokalnih bolje stojećih, što od nezapadnih zemalja. Ali nadasve, Zapad odumire vrednosno, sve na Zapadu ide ka sve većem stepenu državne tiranije. Centralizacija nad sredstvima za proizvodnju, povećanje otimanja privatne svojine, povećanje zabrane javnog govora, slavljenje razvrata, multikulturalizam, razaranje porodice i militantni feminizam, stavljanje nauke u službu vladara, ubrzavaju se. Zapad ne može nikom biti uzor. Ne nadajte se, dragi Balkanci da je Zapad ono što je nekad bio u vreme Renesanse ili ono što vi mislite da jeste. Ako ne pobede ideje slobode na Zapadu, dakle ako ne pobede težnje koje okreću trend rasta vlasti države, od povećavanja ka smanjivanju, Zapad će se tako stropoštati, da će boleti i njega i sve one okolo, ako se ne sklone na vreme.

Ako računate na nekog Jeremića ili Jankovića, preračunali ste se. Ni oni, niti bilo ko od preostalih 8 izazivača vlasti nema nikakve veze sa promenom. Svaki od njih bi što voljno, što nevoljno postao vazal, isto kao što su to postali svi od Koštunice i Đinđića, pa do Vučića i Nikolića. Menja se samo tehnologija okupacije. Kako ljudi postaju obrazovaniji i inteligentniji, menja se i način kontrole sužanja. Tako da čovek Balkana, ima ne jednog, već dva gospodara. Ima svog Nedića ili svog Pavelića sa novim imenima i ima zapadne vladare.

Uzimajući sve to u obzir, koje opcije imate? Izbor broj jedan je da trenutno emigrirate i da pojedete ono malo Mocart kugli što je još ostalo na Zapadu, to je jedini brzi način da barem ekonomski, ako ne vrednosno nešto uvajdite. Drugi izbor je da izaberete nekog predsednika kao Karađorđe koji će da zbaci okupatora, ali taj predsednik mora biti spreman da primi metak i da mobilizuje široke mase da zbace okupatora, dakle mnogo krvi. I čak i kad bi se to desilo, došao bi neki potomak Obrenovića koji bi zamenio tursku tiraniju domaćom. Scenario već doživljen. Treći izbor, onaj pravi, je da prestanete uopšte da razmišljate o boljem životu političkim putem. Dokle god mislite da se do dobrog života može doći tako da neko na silu vlada nad vama, dokle god budete sebe lagali da je demokratija loša, ali najbolja od svih drugih sistema koje smo probali, lažete sebe svesno ili podsvesno. Promena može da se desi kada shvatite da su svi autoriteti u našem svetu lažni. Roditelji ne znaju šta je dobro, a šta je zlo, već ponavljaju kao nevešti papagaji ono što im je ispričano kad su bili mali. Crkva laže o bogu kao izvoru dobra i zla. Država laže da je dobro samo ono što je po zakonu pravne i uređene države. Nacionalisti lažu da je vrlina biti član baš te nacije. Svaki stub našeg društva je korumpiran do krajnjih granica. Dok ne shvatite šta je stvarno vrlina i dok ne počnete tako da živite, niko vam neće doneti bolji život. Ko će da vas nauči tim stvarima, ako na vlast nikada neće doći neko moralan? To zavisi samo od vas i vaše lične hrabrosti i integriteta. Morate početi da živite zavetnički i bez savijanja. Jednom kad shvatite princip nezapočinjanja nasilja (a to sažeto znači, ne napadaj nikada, ali uzvraćaj ako si napadnut), odustaćete spontano od televizije, novina, prijatelja, rođaka, kolega, knjiga, pozorišnih predstava, bilo čega i bilo koga ko vam govori nešto drugo. Svaki put kad neko pokuša da vas korumpira objašnjavajući po hiljaditi put zašto je započinjanje nasilja dobro da se bilo šta reši, okrenite glavu na drugu stranu. Izopštite takvog. Izopštenje je jača kazna od fizičkog mučenja. Osim toga, učite vi druge zdravim principima, što više i što bolje. Tek tada će to biti početak nečega. Možda nećete doživeti promenu, možda ni vaša deca, nebitno, ali brzina zavisi samo od vas. Ma koliko sporo bilo, barem na taj način postoji neka nada ka boljem životu. Ono čemu se vi nadate glasanjem za nekog anđela političara je gore i gluplje nego da se nadate da bi anđeo na čelu Mafije uspeo da promeni Mafiju kao organizaciju. Taj bi ili bio ubijen ili bi postao Mafijaš. Država, zasnovana na monopolu sile je gora, opasnija, sofisticiranija, destruktivnija i nemoralnija od najgore moguće privatne Mafije.

Najlepše od svega je da vi ne morate da menjate vašu svest da biste postali natčovek, već dovoljno je da se oduprete da vam je crkva ili ideolozi menjaju, a za to su dovoljni dobri roditelji i vaša volja nakon detinjstva. Svako od nas je rođen sa velikom težnjom ka slobodi i ličnoj suverenosti, potrebne su decenije roditeljskog i institucionalnog slamanja, da vam se urođeno ugasi. Nemojte nikada očekivati da svet bude bolji od vas samih, ali nikada ne dozvolite da gori od vas mogu da vas tiranišu. Nikada ne brkajte pacifizam sa principom nezapočinjanja nasilja. Na dobro dobrim, na zlo, zlim.

od Markus Maki Objavljeno u politika