Galerija

Nationalsozialismus

Drago mi je što sam naleteo na ovaj govor koji je na engleskom, pa ne moram da ga prevodim, mnogi od vas koji me čitaju, siguran sam, znaju dovoljno taj jezik, dok sa nemačkim većina vas kuburi. Govor je održala sa 87 godina tada, Austrijanka, Kitty Werthmann, koja je davno emigrirala u SAD. Mnogi i danas misle da je nacizam bio desnica, no nikada nemojte zaboraviti originalno značenje nacizma: nacional-socijalizam. Kako budete slušali govor primetićete mnoge podudarnosti između hitlerizma i staljinizma, pa i titoizma. Prava desnica je štetna kao i levica, jer ona teži teokratiji, ali u poslednjih sto godina, svet ne uništava teokratija, nego socijalizam. I današnja Amerika i EU, sve brže i brže idu putem socijalizma. Kakav crni neoliberalizam, koga nema van stranica ekonomskih udžbenika nigde. Nacionalizacija firmi, banaka, zdravstva, obrazovanja, oduzimanje ličnog naoružanja, potenciranje sporta, zamena hrišćanske religije etatističkom i mnogo toga drugog, sve to vidimo danas u našim modernim državama.