Galerija

Šta je to utopija?

Utopija je nešto što je objektivno nemoguće ostvariti. Recimo da se promene zakoni prirode. To je oštra utopija. Međutim, najveće diskusije nikada se nisu vodile oko toga. Samo ludi ljudi se time bave. Utopije su etikete koje lepe protivnici jednog društvenog sistema olako zagovornicima drugog. Osim toga, mnogi društveni sistemi su mogući, ali bi stvorili velike štete, ponekad tragedije. Recimo da uzmemo u obzir socijalistički ideal da ekonomska raspodela mora biti savršena, dakle svakom jednako, to zaista nije nemoguće ostvariti, dakle, nije utopija, ali zahteva visoki nivo terora, zato što kako god hoćete da podelite društvo, uvek postoji stvaraoci i potrošači. Čak i kad bi teror slomio sve stvaraoce i kada bi se uspostavila jednaka raspodela svog bogatstva, to bi uništilo potpuno bilo koji stimulans da bilo ko išta štedi ili stvara. Na kraju teorijsko čisti socijalizam mora da vodi ka preraspodeli bede. S druge strane, kada bi socijalizam bio na dobrovoljnoj bazi, da u njemu učestvuju samo oni koji žele, protiv takvog socijalizma niko ne bi imao ni moralno, niti bilo koje drugo pravo da se njemu protivi.

Na libertarijanizam njegovi protivnici večito lepe nalepnicu utopije. Kao prvo zato što ne razumeju da je taj sistem proces, a ne jednom stečeno stanje ili neki raj. On je zasnovan na privatnim institucijama, konkurenciji i večitoj društvenoj prismotri. Kada bi neko uspeo da se otme balansu sila unutrašnje kontrole, pa nametne svoju silu drugima, taj bi sistem nestao. Njegov uspeh zavisi od toga koliko su njegovi članovi spremni i sposobni da ga brane. Pogledajte jedan drugi društveni fenomen, nauku. Razne civilizacije su postojale i nestajale i imale su razne pristupe znanju. Samo je jedna, uspela da dođe do naučnog metoda. Stara Grčka je bila veoma blizu, ali su u određenom trenutku prevagnuli elitistički principi, da znanje nije za raju, već samo za izabrane i tako se starogrčko znanje zatvorilo u vladajuću klasu i zbog toga prestalo da napreduje i da bude bitno. Tek je novi vek obnovio starogrčke koncepte i dodao neke nove. Pogledajte šta se danas često dešava sa naukom. Mnoge naučnike finansiraju najviše zle vlasti, a ponekad i zli privatni biznisi koji od naučnika traže da krivotvore rezultate za nadoknadu i oni to rade. Dok većina naučnika to ne bude radila, nauka će kako tako ići napred, kada prevagnu intelektualno nepošteni, znanje će se opet vratiti u kule od slonove kosti i vladar će određivati šta je zvanično znanje, a šta ne. Pre nego što je naučni metod nastao, ljudi su vekovima govorili da je to utopija, da će uvek biti neki gazda koji će njom gospodariti. Prevarili su se, nauka se otrgla od gospodara, nauka je dokazala da nije utopija. Ali ne za vjek vekova, ako se trenutni trend pojača i ako dođe do tačke bez povratka, nauka će se ugasiti.

Libertarians plotting to leave you alone.jpg

Libertarijanizam nije utopija, ali kao i za nauku zavisi od toga koliko boraca ga razume i želi za njega da se bori. Ako suviše malo kao do sada, nikada neće postati nešto drugo nego akademska disciplina. Ja razumem da je većina vas opterećena dnevnim problemima, ali niste svi ni isti, niti se nalazite u istoj ekonomskoj situaciji. Vi, koji možete da odvojite deo vremena za aktivnosti van osnovne produkcije sredstava za život, razmislite dobro koja je uloga vaše malenkosti u Svemiru? Da li ćete biti samo vreća za probavu i prolivanje belog semena ili imate neke više aspiracije? Jer ako na svaku novu ideju nalepite komotnu etiketu da je utopija, na kraju ćete biti prisiljeni da ostanete rob u trenutnom sistemu. Za vas retke pobednike trenutnog sistema nemam sumnje da se čak grčevito borite da on ostane, za ogromnu većinu ovaj sistem nije dobar. Jedini razlog što on ostaje je vaša pasivnost.

Libertarijanizam nije sistem za bogataše, današnji sistemi su sistemi za bogataše i moćnike. U pseudo-kapitalističkim državama bogati moćnici vladaju jer mogu da korumpiraju, nekad direktno drže centralni monopol sile. Oduzmite im centralni monopol sile i to više neće moći.

Ako želite da odslušate, prilog počinje na 57 min 20 sek