Galerija

Demokratija za dvoje na makedonski način

Kome još nije jasno šta su to EU, NATO i demokratija, pogledajte šta se desilo Makedoniji. Prvo je bio referendum, narod je indirektno, preko neizlaženja rekao ne Evropi i Transatlanskom Paktu, onda su par nedelja nakon toga makedonski vladari rekli da je referendum bio konsultativan, u smislu, da li vam se sviđa sladoled od vanile ili ne i u skupštini preinačili demokratsku volju naroda. Nije da je meni do demokratije stalo, to je očajan sistem u kome se volja nezanemarljive manjine gazi voljom većine, ali nekim se narodima ni ta „privilegija“ ne dozvoljava.

Gledajte sada oko Breksita, neki guraju da se referendum oko izlaska V. Britanije ponovi. EU je monstrum koji ne želi da se smanjuje i stalno nameće svoju volju. Ja ne znam kako će se stvar sa Britancima završiti, moje predviđanje je da će se njihova volja ipak ispoštovati, jer postoje narodi klase A, B, C, itd, ali ni to nije zagarantovano.

Srbija bila u EU ili ne, svejedno je, jer ionako njom već vladaju ljudi sa Zapada. Da li je to formalizovano, ili se događa iza kulisa, malo menja. Bilo bi bolje da Srbiju zvanično uteraju u EU i NATO na silu, biće vidljivije, pa će se barem neko uspavan probuditi, ako vam već nije dovoljno ovo što su uradili Makedoncima.

A šta sad da rade Makedonci? Da protestuju? A šta onda kada protesti ne urode plodom? Šta će onda? Da li će vam se tada otvoriti oči? Da li i dalje mislite da je svet uređen po udžbeniku za građansko vaspitanje u srednjoj školi? Gde postoji centralni monopol sile, a naročito tako jak, tu nema ni Ustava, ni Ujedinjenih Nacija, ni rezolucija, ni demokratije, niti principa, nego samo kundak u glavu. Suviše je veliki luksuz živeti, a ne biti svestan tako važne životne činjenice.